Technoland
Computer, Mobile, Gadget Sales & Service Center

(၁) Head Office (၃၆ လမ်း)
အမှတ် (၁၆၂-၁၇၀)၊ ၃၆ လမ်း (လယ်) ၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် ။
ဖုန်း – ၀၉ ၂၅၄၈၃၉၂၂၅-၃၀
ဆိုင်ဖွင့်ချိန် – နံနက် ( ၉ :၃၀) နာရီ မှ ညနေ (၅:၃၀) ထိ

(၂) အင်းယားလမ်း ဆိုင်ခွဲ
အမှတ်(၁၃၁), အင်းယားလမ်း (ဓမ္မစေတီလမ်းအနီး/ Savoy Hotel Yangon ဘေး), (၁၀)ရပ်ကွက်, ကမာရွတ် မြို့နယ်,ရန်ကုန်.
ဖုန်း – ၀၉ ၂၅၄ ၈၃၉၂၂၃ ~၄ , ၀၉ ၉၅၃ ၁၀ ၂၀ ၅၀
ဆိုင်ဖွင့်ချိန် – နံနက် ( ၉ :၃၀) နာရီ မှ ညနေ (၅:၃၀) ထိ

(၃) လှည်းတန်းစင်တာဆိုင်ခွဲ
G01, မြေညီထပ်၊ အင်းစိန်လမ်းနှင့် လှည်းတန်းလမ်းဒေါင့်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန် ။
ဖုန်း – ၀၉ ၉၇၆၇ ၄၈၈၈၄ /၀၉ ၉၇၆၇ ၄၈၈၈၆
ဆိုင်ဖွင့်ချိန် – နံနက် ( ၉ :၃၀) နာရီ မှ ညနေ (၆:၀၀) ထိ

(၄) သမိုင်းဆိုင်ခွဲ
အမှတ် (55F) ၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန် လမ်းမပေါ် ၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန် ။
ဖုန်း -၀၁ ၅၁၉၇၉၆ / ၀၉ ၂၅၄၈ ၃၉၂၀၄ / ၀၉ ၉၇၉ ၅၁၂၈၈၄
ဆိုင်ဖွင့်ချိန် – နံနက် ( ၉ :၃၀) နာရီ မှ ညနေ (၅:၃၀) ထိ

(၅) မန္တလေးဆိုင်ခွဲ
၇၈လမ်း၊ ၃၉ x ၄၀ကြား ၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ် ၊ မန္တလေးမြို့ ။
ဖုန်း – ၀၉ ၉၇၄ ၁၆၃ ၃၃၆ / ၀၉ ၉၅၇ ၃၄၅ ၀၆၀
ဆိုင်ဖွင့်ချိန် – နံနက် (၉ :၀၀) နာရီ မှ ညနေ (၅:၀၀) ထိ

(၆) ပုသိမ်မြို့ဆိုင်ခွဲ
အမှတ် (၇), မဟာဗန္ဓုလ လမ်း, အမှတ်(၅) ရပ်ကွက်, ပုသိမ်
ဖုန်း – ၀၉ ၄၄၃ ၆၉၄၅၄၅ , ၀၉ ၉၇၄ ၄၄၆၇၃၈
ဆိုင်ဖွင့်ချိန် – နံနက် ( ၉ :၃၀) နာရီ မှ ညနေ (၅:၀၀) ထိ

(၇) မော်လမြိုင် Ocean စင်တာ ဆိုင်ခွဲ
အခန်း (၁၁)၊ Ocean Supercenter မော်လမြိုင် အပေါ်လမ်း၊ သိမ်ကုန်းလမ်းနှင့် တနင်္သာရီလမ်းကြား၊ သန်လျင်ဥယျာဉ် ၊ဘို့ကုန်းရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်။
ဖုန်း – ၀၉ ၉၆၇၇ ၅၉၅၅၀, ၀၉ ၉၇၄၄၁၉၁၇
ဆိုင်ဖွင့်ချိန် – နံနက် (၉ :၀၀) နာရီ မှ ည (၇:၀၀) ထိ